Geschiedenis

Voedsel uit het Bos is sinds oktober 2023 een vereniging. Die zeker niet vanuit het niets uit de lucht is komen vallen. Sterker nog, Frank Gorter en Marieke werken al sinds 2016 samen om steeds meer professionele voedselbossen en voedselboseigenaren te ondersteunen. In deze tijdlijn zie je omgekeerd chronologisch hoe de organisatie, alle activiteiten en projecten en ook en het online platform zijn gegroeid.

2024

Twee online kennissessies voor leden werden druk bezocht

De opnames worden telkens een maand later met het algemene publiek gedeeld.

2024

Deze keer met het thema: gedeelde werkelijkheid. In een tijd van online-tunnels en boosheid kun je elkaar makkelijk kwijtraken. Discussie is prima, maar voer hem samen en deel je werkelijkheden.

2024

Onze eerste ledenvergadering was een hybride succes

Van de toen 100 leden waren er zeker 60 aanwezig. Voor de helft live en voor de andere helft online. Samen kozen zij het nieuwe bestuur.

2023

Thema’s begeleid door praatplaten van Marieke van der Velden.

2023

Oprichting vereniging Voedsel uit het Bos

Op 21 oktober vierden we de start van de vereniging Voedsel uit het Bos. Op voedselbos Thuishaven in Zeewolde. Het was een geweldig mooie dag, met zeker 100 deelnemers en we hoorden het de hele tijd: dit moeten we vaker doen, en hier wil ik bijhoren. Toegang was gratis, maar iedereen die wat kwam halen, moest ook wat brengen!

Voedselboscast Frank Gorter en Marieke Karssen

2023

Tweede jaar van de voedelboscast

Het thema van dit jaar: het landschap van de toekomst. In ieder gesprek, iedere 14 dagen, 21 afleveringen in dit geval lang, gingen Marieke en Frank op zoek naar in ieder geval die vraag: wat is jouw visie op het landschap van de toekomst?

Voedselboscast Frank Gorter en Marieke Karssen

2023

Eerste versie van aanvullende training Bodem- en Plantgezondheid

voedselboscast

2022

Start van de Voedselboscast

Frank Gorter en Marieke Karssen gingen in dit eerste jaar op zoek naar de pioniers en stelden hen in ieder geval de vraag hoe zij tot hun pad/conclusie/werk/voedselbos waren gekomen. De podcast was vanaf het begin een succes. En vanaf het begin deden ze ook iedere 14 dagen een aflevering, en dan 20 afleveringen per jaar met een rustperiode in de winter.

voedselboscast

2022

Start van aanvullende training Plantgoed Vermeerderen in huidige vorm

voedselbosrecepten: tool voor begrotingen

2022

Stichting Voedselbosbouw ontwikkelt voor zes herkenbare landeigenaar/situaties zes productieve voedselboshectares. Stichting de Lynx ontwikkelt hier zes mooie brochures en 12 mooie filmpjes en 5 mooie artikelen in vakbladen voor en Voedsel uit het bos bouwt het platform verder uit met een recepten- en begrotingstool die door iedere deelnemer aan het platform gratis te gebruiken is.

voedselbosrecepten: tool voor begrotingen
meting biodiversiteit voedselbossen met PlantNet

2021

Validatie voedselbosmonitoring

Stagiair Sien Roof en teamlid Fiona Loomis bezochten 20 voedselbossen en voerden de monitoringtests uit vlak nadat de eigenaren dat ook hadden gedaan. Op deze wijze hebben we de moitoringtests gevalideerd. Zijn ze wel door iedereen uit te voeren? Doet iedereen dat vervolgens op dezelfde wijze? Aan het eind van dat jaar organiseerden we opnieuw een webinar, nu met Frank en Marieke als hosts. Blijkbaar deden we dat zo soepeltjes dat een aantal mensen zeiden: waarom starten jullie geen podcast?!

meting biodiversiteit voedselbossen met PlantNet
cursus vermeerdering plantgoed

2021

Eerste tweedaagse training plantgoed vermeerderen

De eerste vermeerderingscursus werd ontwikkeld door Micha Wieland van Arborealis en Martijn Aalbrecht en duurde een weekend. Later ontwikkelden we dit door tot een driedaagse training, verdeeld over het seizoen.

cursus vermeerdering plantgoed

2021

Jaartraining krijgt zijn huidige hybride vorm (live en online).

Oprichting VOF Voedsel uit het Bos. Marieke Karssen en Frank Gorter

2021

de VOF voedsel uit het Bos wordt opgericht.

Frank Gorter en Marieke Karssen hadden zoveel vertrouwen in hun project dat ze er een VOF van maakten. 

 

 

Oprichting VOF Voedsel uit het Bos. Marieke Karssen en Frank Gorter

2020

Ontwikkeling online lessen en online platform voor lesmateriaal

In het eerste coronajaar stond alles natuurlijk op zijn kop. Wij hebben onze jaartraining razendsnel deels online gemaakt. Dat hebben we daarna deels intact gelaten, omdat we ontdekten dat sommige lesstof beter beklijft als je voor een scherm zit. Natuurlijk hebben we -zodra het kon- vrijwel alle dagen weer live toegankelijk gemaakt, maar dat wij ook nu nog de lesdagen en de excursies blijven opnemen is een erfenis van dit jaar.

monitoring voedselbossen citizen science

2020

In dit project ontwikkelde Wageningen University and Research drie ecologische tests (biodiversiteit, CO2 opslag in bomen, en bodemdieren) en Voedsel uit het Bos de economische test en werd het online platform fors uitgebreid met de mogelijkheid om deze testen in te voeren en de resultaten met anderen te vergelijken. Ook werden de testen tijdens dit project getest door een twintigtal voedselboseigenaren. We sloten dit project af met een online webinar.

monitoring voedselbossen citizen science

2019

Invoer huidige modulaire opzet jaartraining

In totaal duurt de training nu 15 cursusdagen, verdeeld over 3 modules van ieder 5 lesdagen. De modules zijn basis, ontwerp en voedselbosplan en ze zijn in iedere combinatie of apart af te nemen.

2018

Tweede jaartraining

Volgens hetzelfde recept, maar met minder landgoedeigenaren en meer zij-instromers en meer voedselbosbezoeken.

Business cases voor Landoed Welna en jou

2018

In dit eerste POP3 project ontwikkelde stichting Voedselbosbouw vier ontwerpen en vier begrotingen voor vier soorten voedselbos: een productief rationeel voedelbos, een botanisch gastronomisch voedselbos, een recreatief voedselbos- en een biodivers voedselbos. Voor landgoed Welna, maar ook downloadbaar en testbaar voor alle bezoekers van het toen beginnend online platform Voedsel uit het Bos

Business cases voor Landoed Welna en jou

2017

Eerste jaartraining voedselbossen voor landgoederen

Met een kleine 20 cursisten, voor 50% afkomstig uit de landgoederenwereld trokken we 10 lesdagen op met pioniers Wouter van Eck en Fransjan de Waard en leerden we alles over voedselbossen.

2016

Kennisnetwerkbijeenkomst van landgoederen

Georganiseerd door Frank Gorter, met sprekers Wouter van Eck en Fransjan de Waard, bijgewoond door Marieke Karssen (toen nog namens Van Akker Naar Bos) spreekt uit dat we niet moeten wachten, maar gewoon beginnen. Frank en Marieke gaan aan de slag.