Voedsel uit het Bos is een vereniging

Een vereniging voor en door voedselbosfans

Vorig jaar, op 21 oktober vierden we de start van de vereniging Voedsel uit het Bos. Op voedselbos Thuishaven in Zeewolde. Het was een geweldig mooie dag, met zeker 100 deelnemers en we hoorden het de hele tijd: dit moeten we vaker doen, en hier wil ik bijhoren.

Dit jaar krijgt de vereniging vorm. We zijn 28 februari 2024 gestart met de eerste algemene ledenvergadering met een nieuw bestuur en ca 60 leden. Lees hier de notulen. 

 

Kennissessies en webinars

Op 21-3 organiseerden we via ZOOM onze eerste kennissessie die alleen toegankelijk was voor leden. Over regelgeving, rechts- en contractvormen. Super interessant en daarna starten we onze kennisbank vol voorbeelden en handige hulp. Dat alleen al is een reden om lid te worden! Op 21 april is de opname van die sessie ook te zien voor niet leden!

Op 25-4 organiseren we een webinar over de wenselijkheid van het economisch verwaarden van ecosysteemdiensten. Hierin halen we ook nadrukkelijk jouw mening op, als lid en hopen we te ontdekken hoe we op dit soort punten de mening van onze leden kunnen peilen. Dus, heb je hier een mening over, meld je aan.

Lees hieronder gerust eerst even verder over over hoe de vereniging in elkaar zit.

Waarom is een voedselbosvereniging belangrijk?

Er wordt veel genetwerkt in de wereld van de landbouwvernieuwing. Regionaal, maar ook nationaal. Er zijn ook veel termen in omloop: natuurinclusief, permacultuur, regeneratief en agroforestry, om er maar een paar te noemen. Dat kan snel verwarrend worden. Gelukkig is de definitie van een voedselbos in Nederland en België op dit moment redelijk goed gedefinieerd. Ook hebben alle experts goed collegiaal contact en denken samen mee over kennisgroei en onderzoek.

Maar, wie organiseert de beweging in de brede zin? Niet alleen als een netwerk, maar vanuit belangenbehartiging gezien? Niemand eigenlijk. En dat is een gevaar. Zeker nu er -gelukkig- steeds meer reguliere boeren en andere landschapsbeheerders serieus belangstelling beginnen te krijgen voor methodes die bodems, vruchtbaarheid en biodiversiteit opbouwen in plaats van afbreken.

 

Dat gebrek aan zelf-organisatie kan een kans-misser worden, zeker als andere landbouwvernieuwingen zich wel of beter weten te organiseren om samen meer schaal en impact te creëren.

Vandaar dat wij nu een vereniging zijn geworden die ook alle andere activiteiten van Voedsel uit het Bos overneemt en op weg gaat naar een ANBI status.

Hoe ziet de vereniging Voedsel uit het Bos er uit?

Deze vereniging  is niet georganiseerd als een koker, een brancheverengiging of een vakbond, maar als een vereniging die de hele keten verbindt. Van kweker tot verwerker en klant en van expert tot wetenschap. 

Een vereniging is een vrij eenvoudige rechtsvorm: Er is een bestuur en er zijn leden. En die leden komen minimaal eens per jaar bijeen en besluiten dan over de grote belangrijke dingen. In dit geval is het geen coöperatieve vereniging in de zin dat de leden samen geld verdienen, maar wel een vereniging met verschillende ledencategorieën. Wij hebben de volgende categorieën:

Gewone leden
Gewone leden kunnen voedselboseigenaren zijn, maar ook gewoon mensen die voedselbossen een warm hart toedragen. Anders gezegd: iedereen kan lid worden.

Professionele leden

Kwekers, noten- of appelpersbedrijven, jammakers, bierbrouwers, kruidendrogers, maar ook de grotere voedselbosondernemers,  voedselbosexperts of ontwikkelaars van oogstrobots en bedrijven waar we het bestaan nog niet eens van vermoeden. Deze bedrijfstak staat nog in de kinderschoenen. Wij denken dat de vereniging een mooie rol kan spelen om de infrastructuur rondom voedselbossen te versterken. Zodat niet ieder voedselbos het verwerkingswiel en de uitdagingen van marktvergroting helemaal alleen hoeft te dragen. En andersom, zodat niet alle verwerkers helemaal in hun eentje hun markten moeten vinden. Samenwerken is van groot belang om voedselbossen sterker te maken in hun verdienmodel. 

Partners

Steeds meer organisaties willen een steentje bijdragen, of zijn opgericht om de regeneratieve beweging verder te helpen. Deze organisaties vinden het vaak lastig om met te kleine partners te werken. Nu deze vereniging er is, kan dat helpen om schaal te genereren voor bijvoorbeeld ook de kleinere voedselboseigenaren. Op deze manier kunnen ook zij  profiteren van het aanbod van  zo’n samenwerking. 

Wat doet de vereniging?

De vereniging gaat in ieder geval door met waar de VOF Voedsel uit het Bos al mee bezig was: (toekomstige) voedselboseigenaren ondersteunen met kennis en kennissen zodat zij steeds professionelere voedselbossen kunnen realiseren. 

Maar die -brede- doelstelling kan in de verenigingsvorm nieuwe vormen krijgen. We kunnen (online) en wellicht internationale werkgroepen maken over specifieke onderwerpen of niches. We kunnen citizen science gaan versterken. We kunnen geld ophalen om een hazelnootoogster te ontwikkelen of samen ecosysteemdiensten gaan verwaarden. 

Ideeën genoeg, en jij kan meebeslissen over de te maken keuzes. Wil jij actief worden in de vereniging? Of lid worden?  Meld je dan nu aan als lid van de vereniging en beslis mee over de toekomst van onze vereniging.