Volumeproductie

Volumeproductie

Het thema van volumeproductie voor de invulling van een voedselbos ligt relatief dicht bij gangbare beheersconcepten in de bosbouw. Het biedt daarom een springplank naar meer diversiteit en functionaliteit van bestaand bos- en natuurterrein. De vraag naar hout gaat in het komende, klimaatbewuste tijdperk vrijwel zeker structureel stijgen, en vooral kwaliteitshout kan dan een waardevol onderdeel worden van ‘het gemengde bosbedrijf’ waarvoor de voedselbosbouw een impuls zal zijn. Voorwaarde voor succes vanuit dit thema is versterking of herstel van ecologische waarden en samenhang op de lange termijn, met speciale aandacht voor de bodem.

Inrichting

Wie kiest voor volumeproductie als hoofdthema zal een voedselbos zo willen inrichten dat beheer en oogst, plus eventuele verwerking en transport, in de toekomst efficiënt kunnen verlopen. Binnen dit thema zal het accent komen te liggen op de productie van voedsel met marktwaarde, en daarnaast verdient ook de groei van kwaliteitshout hierin een plek; deze onderstreept bovendien een ontwikkelingsperspectief voor de lange termijn. Als innovatie zal de voedselbosbouw daarbij een nieuw tijdperk voor ‘dubbeldoelbomen’ inluiden, die in de loop van hun leven zowel voedsel als hout opleveren. De inzet hiervan biedt een breed spectrum aan nog ongekende beheersopties, met meer en nieuwe beslismomenten om opstanden te begeleiden in hun ontwikkeling in ruimte en tijd en hun veranderlijke verhouding tot diverse markten voor arbeid, voedsel en hout.

Voor de gewenste groei, bloei en productie is het binnen dit thema van wezenlijk belang dat gekozen soorten en variëteiten op de juiste plek terechtkomen, zoals ten opzichte van zon en wind, en – zowel in ruimte als tijd – van elkaar. Hiervoor is kennis en inzicht in de ecologie van potentiële soorten onontbeerlijk, net als een vaardigheid in het ontwerpen met meerdere variabelen. Ook de keuze voor geschikt plantgoed is een onderscheidende factor voor succes. Daarvoor is het nodig om het beschikbare aanbod bij kwekerijen in de wijde omgeving te onderzoeken. Bovendien vergt de verkenning en ontwikkeling van marketingkanalen specifieke aandacht; daar komt flexibel en creatief ondernemerschap bij kijken. Bij dit alles kun je met een voedselbos bewust de breedte opzoeken, maar je kunt je ook specialiseren in een beperkt assortiment van producten. In dat laatste geval is het voor de robuustheid van het ecosysteem cruciaal om altijd voor voldoende biodiversiteit te blijven zorgen.

Volumeproductie

Download de data voor Landgoed Welna

Ga zelf aan de slag

We hebben de data en informatie voor landgoed Welna een beetje vereenvoudigd, en er ook economisch gezien een voorzichtigheidsslagomdearm aan toegevoegd door bij de twee thema’s waar veel geoogst wordt zowel aan de kosten- als de batenkant nog eens 25% af te romen.

Vervolgens hebben we een tool gebouwd waarmee jij, in jouw eigen omgeving, een best aardig eigen rapport op maat kan maken dat als gespreksstarter kan dienen voor jouw eigen achterban, familie, financiers etc.

Natuurlijk is dit pas het begin en bestaat de plantenlijst uit planten die het goed doen op zandgrond, en baseren we onze modellen op aannames, maar ieder jaar zal er meer echte data komen en gaan al jullie hoofden met ons meerekenen, dus help ons mee om deze materie samen steeds mooier te maken. Veel plezier.

Lees meer over de andere thema’s

Biodiversiteit

Stel dat het bos weer zoemt, kwinkeleert, tokt en volop voedsel bevat voor alles wat wil leven?

Beleving

Verbind het bos weer met de mens, en de mens weer met rijke natuur, vol voedsel voor iedereen.

Gastronomie

Verbind bos weer met ons voedsel en de lokale voedselketen en omwonenden.