Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit als hoofdthema vergt een wezenlijk andere blik op waarde dan gebruikelijk is in het economische domein. Wie hierop inzet, zal zonder meer waarde kunnen creëren: natuurwaarden. Vermoedelijk ook unieke natuurwaarden. De route daarvoor loopt langs de introductie van een zo rijk mogelijk assortiment van plantensoorten, die het krachtenveld van de ecologische successie versterken, en eventueel één of meerdere vormen van bodembehandeling. Twijfelachtig is echter een directe afspiegeling van die waarden in de zin van monetaire inkomsten, sowieso in de huidige economische context. Wel kunnen natuurondernemers afgeleide economische waarde genereren, zoals via het aanbod van betaalde rondleidingen aan bezoekers, en van aanvullende diensten zoals vormen van horeca. Een bescheiden bron van inkomsten zou ook de kleinschalige verkoop van voedselproducten aan een ‘zelfplukkend’ publiek kunnen zijn. 

 

Ook valt te verwachten dat een hogere biodiversiteit extra economische waarde zal opleveren voor agrarische producenten in de directe omgeving, voor de imkerij, en voor beherende partijen als waterschappen of drinkwaterbedrijven. De directe financiële honorering van ecosysteemdiensten zoals plaagpreventie en waterzuivering en -opslag is voorzichtig in ontwikkeling, en het is maar de vraag op welke termijn daar het gewenste soort verandering in komt, en vanuit welke hoek. Daarnaast levert de verrijking van bestaande bos- en natuurterreinen nieuwe kennis op, die door bredere verspreiding en uitwisseling ook elders van waarde zal zijn. Zonder creatieve, integrale en innovatieve arrangementen zijn directe inkomsten in deze ‘tak van sport’ echter niet te verwachten. 

 

Voorlopig lijkt de keuze voor lokale biodiversiteit door middel van een voedselbos dan ook vooral een kwestie van investeren, en van vormen van goodwill vanuit de samenleving. Dit betekent wel dat de initiatiefnemer de vrijheid kan nemen om zich toe te leggen op specifieke categorieën van natuurwaarden of bepaalde kwaliteiten van biodiversiteit – en intussen bijverdiensten zoals uit bezoek en kleinschalige verkoop te genereren. Biodiversiteit

Download de data voor Landgoed Welna

Ga zelf aan de slag

We hebben de data en informatie voor landgoed Welna een beetje vereenvoudigd, en er ook economisch gezien een voorzichtigheidsslagomdearm aan toegevoegd door bij de twee thema’s waar veel geoogst wordt zowel aan de kosten- als de batenkant nog eens 25% af te romen.

Vervolgens hebben we een tool gebouwd waarmee jij, in jouw eigen omgeving, een best aardig eigen rapport op maat kan maken dat als gespreksstarter kan dienen voor jouw eigen achterban, familie, financiers etc.

Natuurlijk is dit pas het begin en bestaat de plantenlijst uit planten die het goed doen op zandgrond, en baseren we onze modellen op aannames, maar ieder jaar zal er meer echte data komen en gaan al jullie hoofden met ons meerekenen, dus help ons mee om deze materie samen steeds mooier te maken. Veel plezier.

Lees meer over de andere thema’s

Beleving

Verbind het bos weer met de mens, en de mens weer met rijke natuur, vol voedsel voor iedereen.

Gastronomie

Verbind bos weer met ons voedsel en de lokale voedselketen en omwonenden.

Productie

Hout, noten, vruchten, zet ze op een rijtje en haal veel rijkere oogst uit het bos.