Het ontwerp zoals Stichting Voedselbosbouw Nederland het heeft ontwikkeld voor dit thema voor landgoed Welna. Disclaime: je kunt ontwerpen niet zomaar éen op éen overnemen naar jouw gebied. Je kunt je er natuurlijk wel door laten inspireren!

Gastronomie

De korte geschiedenis van de voedselbosbouw in Nederland heeft een vakterrein in het leven geroepen, dat vermoedelijk een rijke toekomst tegemoet gaat. De ‘botanische gastronomie’ verenigt kennis en inzicht van twee disciplines, en vormt een thema dat zich op fysieke locaties laat uitwerken tot een economisch rendabel model.

Primair draait het daarbij om de productie van interessante volumes aan eetbare soorten en variëteiten uit een uitgelezen palet. De keuze voor deze soorten kan vertrekken vanuit een inmiddels opgebouwd spectrum aan soorten, die in Nederlandse omstandigheden bevredigende kwantiteit en kwaliteit lijken te leveren, en gastronomische waarde hebben. Ongetwijfeld is er echter nog veel meer te ontdekken, zowel aan soorten en variëteiten in het bos als aan bewerkingstechnieken in de keuken. Het spreekt dan ook voor zich dat het succes van deze thematische invulling afhangt van de inventiviteit van zowel voedselbosbouwers als culinaire avonturiers. Een passend pakket aan oogsttechnieken en –momenten laat zich per plek ontwikkelen, afhankelijk van de partners in de keten. Een voedselbosbouwer kan zelf de oogst ter hand nemen – letterlijk, dan wel met hulp van bestaande en nog te ontwikkelen technologieën – en die naar een externe markt brengen. Maar ook selectieve oogst door culinaire ondernemers zelf of tussen- en/of onderaannemers is denkbaar.

Inrichting

Afgezien van de directe productie en afzet van voedsel kan een gastronomisch ingericht voedselbos bovendien economisch rendement genereren door de plek zelf als podium voor educatie en beleving in te zetten, met name voor specifiek geïnteresseerde doelgroepen. Zo is er een gevarieerd aanbod van rondleidingen, proeverijen en kookworkshops te ontwikkelen, gericht op ondernemers in de horeca, op een schaal van globaal en generiek tot verfijnd en specialistisch.

Download de data voor Landgoed WelnaGa zelf aan de slag

We hebben de data en informatie voor landgoed Welna een beetje vereenvoudigd, en er ook economisch gezien een voorzichtigheidsslagomdearm aan toegevoegd door bij de twee thema’s waar veel geoogst wordt zowel aan de kosten- als de batenkant nog eens 25% af te romen.

Vervolgens hebben we een tool gebouwd waarmee jij, in jouw eigen omgeving, een best aardig eigen rapport op maat kan maken dat als gespreksstarter kan dienen voor jouw eigen achterban, familie, financiers etc.

Natuurlijk is dit pas het begin en bestaat de plantenlijst uit planten die het goed doen op zandgrond, en baseren we onze modellen op aannames, maar ieder jaar zal er meer echte data komen en gaan al jullie hoofden met ons meerekenen, dus help ons mee om deze materie samen steeds mooier te maken. Veel plezier.

Lees meer over de andere thema’s

Biodiversiteit

Stel dat het bos weer zoemt, kwinkeleert, tokt en volop voedsel bevat voor alles wat wil leven?

Beleving

Verbind het bos weer met de mens, en de mens weer met rijke natuur, vol voedsel voor iedereen.

Productie

Hout, noten, vruchten, zet ze op een rijtje en haal veel rijkere oogst uit het bos.