Meet je voedselbosoogst(en)

Het ontstaan van het project

Marieke Karssen van The Plant, Jeroen Kruit van WENR, Rob Janmaat van De Lynx, Wouter van Eck van Foodforest Ketelbroek en Frank Gorter van landgoed Welna schreven samen in het voorjaar van 2019 een aanvraag voor een POP3 subsidie met als doel om een ook op termijn haalbare en betaalmare ondezoeksmethode te ontwikkelen waarmee die eeuwige discussie over de niet te controleren beloftes van voedselbossen op korte termijn, en niet pas over 10 jaar, onderbouwd kan worden met bewijslast.

In november 2019 werd de aanvraag gehonoreerd met een POP3 bijdrage van provincie Gelderland en de EU en konden we aan de slag.

De opzet en het doel

Met het project Meet je voedselbosoogst ontwikkelden we een uniforme en laagdrempelige manier om de belangrijkste opbrengsten van voedselbossen te meten. Het gaat om biodiversiteit, CO2-opslag, bodemverbetering en de oogst in de traditionele betekenis van het woord met kruiden, vruchten, noten en eventuele opbrengsten uit excursies e.d.

De gekozen methode is die van de burgerwetenschap oftewel Citizen Science. Iedereen kan de testen heel makkelijk zelf uitvoeren en zo kunnen er heel veel voedselbossen meedoen. De resultaten kunnen dienen als onderbouwing bij financieringsaanvragen en helpen voedselboseigenaren zichzelf te vergelijken met anderen, en dus om zo van elkaar te leren.

Het doel is dat de schaalgrootte en de transparantie waarmee de data van dit permanente onderzoek wordt gedeeld de ontwikkeling van voedselbossen zal versnellen. Nu zijn de beloftes van betere oogsten, grotere biodiversiteit, een betere bodem en meer CO2 opslag nog gebaseerd op de ervaringen van enkele voedselbossen, in de toekomst zijn er veel meer data zijn om hier uitspraken over te doen.

Incrementeel ontwikkelen en heel veel testen

In het eerste kwartaal van 2020 hebben we de methodiek ontwikkeld. Zowel de wetenschappelijke opzet als de eerste versie van de interface. We hebben deze voorzien van dezelfde basale uitleg die we de deelnemers nu geven en vervolgens twintig voedselboseigenaren gevraagd om de citizen science onderzoeken uit te voeren en in te voeren in de online tool.

We hebben deze testers in drie rondes aan het werk gezet. Telkens gaven ze ons feedback en konden we ook checken of ze de tests goed hadden gedaan. Daarna volgde een validatietraject door zeven studenten van de WUR en in elke ronde is de interface duidelijker en zijn de onderzoekmethodes eenvoudiger en eenduidiger geworden zonder aan kwaliteit in te boeten.

co2opslag in bomen

Samen maken we de wereld wijs

Vanaf 29 oktober 2020 is het zover. Dan kan iedereen met een voedselbos zelf een eigen profiel en project aanmaken, gratis CO2 opslag, biodiversiteit, bodemleven en economie van zijn of haar eigen bos of bossen bijhouden en dit delen met de wetenschap.

Dit is een enorm ding. Want als wij de wereld laten zien dat die sprietjes en al dat onkruid nu al, zelfs al zie je nog maar vrij weinig, waanzinnig veel betekenen voor biodiversiteit, voor de bodemkwaliteit en het opslaan van CO2, dan overtuigen we samen al die mensen die nu nog aan de kantlijn staan te twijfelen.

Op 29 oktober wordt de tool gelanceerd tijdens een zeer goed bezocht webinar. . Daarin wordt uitgelegd hoe de tool werkt, wat het wetenschappelijk fundament is, en hoe jij er mee aan de slag kan en wat wij met de resultaten (mogen) doen. Sprekers zijn Wouter van Eck (Ketelbroek), Jeroen Schütt (WENR) en Marieke Karssen (The Plant).

Het team

Het projectteam van Meet je voedseloogst bestaat uit groene netwerkorganisatie The Plant, Communicatiebureau de Lynx, Wageningen University & Research, Foodforest Ketelbroek en landgoed Welna.

Twee jaar geleden heeft The Plant samen met landgoed Welna in een iets andere samenstelling ook een POP3 project uitgevoerd, geheten Businesscases voor jou en Landgoed Welna. Deze businesscases zijn ook op deze website te vinden en voor iedereen te downloaden

Beide projecten en hun deelbare uitkomsten zijn ontwikkeld met behulp van POP3 subsidies van Provincie Gelderland en de EU.

De partners in het project Meet je voedselbosoogst

The Plant
Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Landgoed Welna