Het project Businesscases voor Landgoed Welna en jou

Het project

25 Oktober 2018 presenteerde The Plant (Marieke Karssen), Landgoed Welna (Frank Gorter), Hogeschool Van Hall Larenstein (Derk Jan Stobbelaar en Gilbert Leistra), de Bosgroepen (Rino Jans) en Stichting Voedselbosbouw Nederland (Wouter van Eck en Fransjan de Waard) vier concepten waarmee zowel de ecologie als de economie van traditionele bosbouwgebieden kunnen worden vernieuwd.
Aanwezig waren ca 200 genodigden uit heel Nederland, achtergrond: landgoederen, bosbeheer, beleid en ondernemers. Aan het einde van de middag werden de uitgewerkte businesscases voor landgoed Welna door Fransjan de Waard en Wouter van Eck in een boek uitgereikt aan Frank Gorter.

De vier concepten zijn tot in detail uitgewerkt voor landgoed Welna en worden in veel algemenere vorm ook online aangeboden, zodat ook andere bosbeheerders eens kunnen ‘spelen’ met het globale kosten/batenplaatje van deze concepten in hun specifieke situatie.

Wouter van Eck, Stichting Voedselbosbouw Nederland

Iedereen die Wouter al een paar keer heeft horen spreken, weet hoe hij denkt over het met rust laten van bosbodems. Want alleen dan kan het bodemleven zich ontwikkelen en dat natuurlijke systeem van overvloed op gang brengen. Maar, dat doet hij meestal met de beroerde staat van landbouwgrond als achtergrond. Deze keer echter ging hij dieper in op de veel minder bekende, maar zeker zo armetierige situatie van de Nederlandse bosbodem en de aan-, of beter afwezige biodiversiteit op landgoed Welna, dat in dit verband symbool werd gezet voor de hele Veluwe.

Fransjan de Waard, Stichting Voedselbosbouw Nederland

Fransjan kreeg de eer om de vier thema’s die voor landgoed Welna zijn uitgewerkt te presenteren. Hij verbond deze thema’s ook gelijk aan wat algemenere discussies over cultivars en variëteiten, planten op rij of in een wat romantischer setting en natuurlijk de discussie over waardebehoud op termijn, prijs en het werk om alles te oogsten.

Rino Jans, Bosgroepen Nederland

Rino kondigde aan dat hij maar 10 minuten had en mensen vast zou teleurstellen, maar kreeg het toch voor elkaar om in een razend tempo mensen helemaal bevlogen mee te nemen in de gortdroge wereld van bestemmingsplannen en reguleringen. In de online businesscasetool vind je flink wat informatie waarmee je in jouw situtatie verder kan.

Marieke Karssen, The Plant

Het is natuurlijk geweldig dat landgoed Welna een prachtig eindrapport krijgt, en een op maat gemaakt ontwerp en businesscase, maar het is nog veel mooier als dit kan worden opgeschaald naar andere landeigenaren. Dit is de reden waarom The Plant meedoet in dit project. Als we versnelling willen op dit onderwerp, en willen dat meer te arme bosgrond rijker wordt ingericht, een gezonder bodemleven ontwikkelt en meer voedsel bevat voor dieren en een gezondere economie voor de eigenaren, dan moet ook het economische model aandacht krijgen.

Marieke gaf een demonstratie van de online rekentool, waarmee iedereen een zelf een businesscase kan berekenen voor zijn/haar eigen situatie/landgoed.

Facebook live verslagen

Voor de pauze was het geluid de eerste 50 minuten helaas erg slecht. De video begint dus halverwege het verhaal van Wouter van Eck

Beeldverslag

De partners in dit project

The Plant
Landgoed Welna
Stichting Voedselbosbouw
De Bosgroepen
Hogeschool Van Hall Larenstein