Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Weeldebras

Beschrijving

Vanaf het najaar van 2023 wordt een paardenweide omgevormd tot een weelderig voedselbos. Primair doel van het voedselbos is om een klimaatbestendig systeem te bouwen, waarmee de lokale biodiversiteit wordt vergroot en versterkt. Er keren bomen terug in het landschap, stikstof en water worden opgeslagen in de bodem en binnen vijf jaar zal het systeem volledig onafhankelijk zijn van externe input in de vorm van kunstmest, pesticiden of water. Het voedselbos wordt een aantrekkelijke plek om te verblijven voor zowel mens als dier. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met een toekomstige ondersteunende functie voor recreatieve activiteiten als kleinschalige horeca, vergaderlocatie en/of mini-camping. Productie is in het voedselbos geen doel. Mocht in de toekomst de productie dusdanig zijn dat dit niet kan worden verwerkt voor eigen gebruik of gebruik binnen het eigen netwerk, dan vindt verkoop bij voorkeur plaats aan en via lokale ondernemers.

Vierkante meters:

8000

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een reactie