Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Ouwe-Syl

Beschrijving

Oorspronkelijk een ong. 30 jaar oud ruilverkavelingsbosje op kleigrond. Aanplant bestond vnl. uit elzen en essen met in de windhaag rondom veel vlier, meidoorn en rozebottel. In november 2020 is begonnen met de aanleg van het voedselbos op basis van permacultuur. Er zijn heel veel essen gekapt die aangetast waren door de essentaksterfte, met de stammen zijn oa. hügelbedden aangelegd die zijn afgedekt met grond die vrijkwam bij de aanleg van een vijver en toevoersloot. Inmiddels is begonnen met de aanplant van de eerste fruitbomen. Het bos wordt gepacht door gemeente Waadhoeke van Staatsbosbeheer. Doel van Stichting Voedselbos Ouwe-Syl is om te komen tot een ‘ bos-tuin ‘ waar mensen van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Een plek waar kennis wordt vergaard en overgedragen en waar gezonde voeding wordt geproduceerd. Op deze manier willen we de sociale cohesie, de leefbaarheid, de zelfredzaamheid en de biodiversiteit in de omgeving versterken en bijdragen aan een beweging vanuit de bewoners om te bouwen aan een zelfredzame en duurzame toekomst.

Vierkante meters:

12500

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie