Projectinformatie

Naam voedselbos

voedselbos oergroen

Beschrijving

Groot deel is loofbos van minimaal 30 jaar oud. Twee stukken weiland aan weerzijden worden sinds 2016 in fases aangeplant tot de voedselbosrand. Er staan nu in 2021 zo'n 130 eetbare soorten en dit najaar zullen er daar weer meer aan toegevoegd worden. Er zijn dus nu aanwezig twee kruinlagen, een struiklaag, kruidlaag, wortel laag en klimmers. Er is in 2020 een grote waterpartij gegraven van 12x30 meter.Deze is langzaam terug aan het interigeren in het landschap door pioniers begroeiing. Later zullen daar weer waterplanten en oeverplanten aangeplant worden.

Vierkante meters:

10.000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie