Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Nieuwe Erven

Beschrijving

In Brummen werkt de gemeente sinds 2017 samen met buurtbewoners aan een voedselbos-park van 3 hectare in de openbare ruimte. De vrijwilligersgroep met een harde kern van zo'n 25 personen zorgt voor ontwerp, beplantingsplannen, communicatie, onderhoud en beheer. De gemeente stelt kaders en helpt door het beschikbaar stellen van grond, geld en advies en schakelt als dat nodig is professionele expertise in om het project te ondersteunen. Zo ontstaat midden in de nieuwbouwwijk Elzenbos een klimaat adaptief gebied voor planten, bomen, dieren én mensen.

Vierkante meters:

30000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie