Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Elderveld

Beschrijving

Voedselbos Elderveld ligt aan de rand van de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid. We zijn een paar jaar bezig geweest met voorbereidingen en hebben in oktober 2023 de eerste boom geplant. De bodem bestaat uit zware klei zonder noemenswaardig bodemleven die we gemengd hebben met slib uit de omliggende watergangen. Onze eerste opgave is dan ook om het bodemleven op gang te krijgen. Het voedselbos maakt deel uit van een perceel van 4 ha. waar we met partners zullen samenwerken. Er gaan oude granen verbouwd worden, er komt een botanische eettuin met kruiden voor drankjes en medicijnen, er de gemeente gaat een project starten voor schoolmoestuinen. Het terrein is van de gemeente die ons van alle kanten meegeholpen heeft om het project te realiseren. We zijn een stichting, en met de inzet van veel vrijwilligers uit deze actieve wijk gaan we er een succes van maken.

Vierkante meters:

16.000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie