Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Eerbeek

Beschrijving

Voedselbos Eerbeek is in 2021 gestart op een voormalige maisakker. Als vanggewas was stoppelknol ingezaaid, die we in bloei hebben laten schieten (stikstofbinding, bodem bedekking, bijen). In de afgelopen 3 winters hebben we het Voedselbos aangeplant. In drie winters om het risico te spreiden. Nu is er nog steeds ruimte voor aanvullingen. Het voedselbos ligt op een puinwaaier van de Veluwe. De grond is zandgrond met ongeveer 10% kiezel en 10% leem. De harde laag vanwege het ploegen zit op 30 cm, na 3 jaar is ze nog niet weg. Elk jaar zien we het aantal wormen toenemen en nieuwe vrijwilligers reageren daar vaak verbaast op. Inmiddels zijn ruim 2000 bomen en struiken aangeplant. Daarnaast zijn er planten geplant en gezaaid voor de kruidlaag. Omdat we niet met machines werken is er veel handwerk, maar ook heel veel extra ruimte beschikbaar voor de hoge, lage struiklaag en de kruiden. Hierdoor kunnen we nog steeds veel nieuw plantgoed planten. Opmerkelijk zijn de grote verschillen in de grond kwaliteit. Op een plek een rij elzen die we al snoeien, 40 meter verder een rij elzen die nauwelijks groeit en waar we moeten inboeten. Om de opbouw van de bodem te versnellen passen we systemen uit de syntropische landbouw toe. Vanaf het begin hebben we al verschillende soorten bomen en struiken in dezelfde rij toegepast. Inmiddels hebben we daar intensief chop en drop aan toe gevoegd waardoor we mulchen met materiaal van buiten het perceel kunnen stoppen. Afgelopen 2 jaar hebben we geoogst via zelf-oogst-abonnementen (CSA) en verkoop via winkels. Een deel van de nieuwe aanplant zelf gekweekt en een begin gemaakt met verkoop van planten. Het doel is dat Voedselbos Eerbeek in 2028 om voldoende produceert voor een inkomen van 2 dagen per week. In 2023 hebben we voor het eerst meer inkomsten dan investeringen! Dus het eerste jaar zwarte cijfers, exclusief arbeid. In 2024 gaan we verder met het aanbieden van de praktijkervaring van een jong voedselbos in de vorm van excursies en workshops. In de excursies ligt de nadruk op wat er is aangeplant, de structuren, verschillen in de grond herkennen. In de workshops gaan we dieper in op specifieke onderwerpen. Gepland zijn: de financiële cijfers en toepassen van syntropische landbouw. Belangstelling? Stuur een mail naar henk@voedselboseerbeek.nl

Vierkante meters:

12345

Grondsoort

80%zand, 10%grind, 10% leem

Reacties

Geef een reactie