Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Dorp aan de Beek Vessem

Beschrijving

Het voedselbos is door vrijwilligers samen met de leerlingen van de basisschool St Lambertus uit Vessem aangeplant in 2020 (fase 1) en 2023 (fase 2). De aanplant omvat 260 fruitbomen, 350 bessenstruiken en 900 wijkers en is 1.5 ha groot. Het is een z.g. romantisch voedselbos, d.w.z. niet gericht op productie, maar puur educatief/recreatief, t.b.v. de bewoners van Vessem en passerende wandelaars. De “wijkers” (zoals berk, els, wilg en populier) worden de eerste tien jaar systematisch gedund en daarmee wijken ze voor de fruitbomen en struiken die de “blijvers” zijn. Het systeem is zo ingericht dat het zichzelf zoveel mogelijk in stand houdt. Dat betekent dat er zo min mogelijk onderhoud gedaan wordt. Een grote variatie aan planten zorgt voor een grote diversiteit aan dieren en insecten. Daarnaast neemt het organisch stofgehalte in de bodem toe, waardoor de bodemvruchtbaarheid toeneemt. Naarmate het voedselbos groeit, groeit de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de oogst.

Vierkante meters:

15.000

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een reactie