Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Beers

Beschrijving

Een gemengd productiebos. Voornamelijk bestaand uit berken, bramen en hoge eiken.

Vierkante meters:

13000

Grondsoort

Zandgrond met lemige bovenlaag

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna