Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Amersfoort op Tuinpark Laakzijde

Beschrijving

Belevingsbos ten behoeve van recreatie, educatie, biodiversiteit en productie. Het heeft een semi-openbaar karakter. De paden rondom zijn toegankelijk en de binnenste gedeelte enkel op afspraak. We hebben ons verenigd in een stichting en hebben circa 10 mensen als vrijwilliger. We hebben een rovero-kas en ons voedselbos is opgebouwd in etages. We onderscheiden 4 gedeelten: de wilgengriend, de noten- en kastanjegaard, de fruitbomenlocatie en de ontmoetingsruimte met kas. De bomen in ons voedselbos zijn verplant in oktober 2022. Ze hebben daarvoor al 5 jaar op een andere plek gestaan. De bomen zijn bij ons dus al wat groter. We kregen pas de beschikking over deze locatie omdat dit onderdeel uitmaakt van een herontwikkeling tot natuurgebied in combinatie met een eetbaar park. Op dit eetbaar Tuinpark Laakzijde zijn tevens een moestuinvereniging, een csa-tuinderij, een zorgboerderij en een natuurschuur gevestigd. Er is op de locatie ruimte voor vergaderingen, workshops en andere ontmoetingen. Het totale tuinpark is 3 hectare.

Vierkante meters:

6000

Grondsoort

50cm klei met leem, daaronder fijn zand

Reacties

Geef een reactie