Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Achel

Beschrijving

Het Voedselbos Achel is ontstaan vanuit een verwaarloosde boomgaard en is geleidelijk uitgegroeid tot een rijk natuurlijk educatief voedselbos met een grote verscheidenheid aan inheemse eetbare soorten voor mens en dier. In januari 2019 zijn we begonnen met het omvormen van een verwilderd stukje bos dat destijds agrarisch gebied was met als laatste aanplant een boomgaard. Dat is inmiddels meer dan 15 jaar geleden. In het kader van de herinrichting van Domein de Bever in Achel (België) werden diverse doelen gecombineerd: natuurontwikkeling, natuureducatie, en een economisch aspect, waardoor een voedselbos een passende aanvulling bleek. Het voedselbos is bedoeld om iedereen, maar vooral jongeren, bewust te maken van de rijkdom en waarde van de natuur en hen de unieke kringloop en samenhang te leren van eetbare natuur voor mens en dier. Op ruim 0,5 ha is met hergebruik van alles wat voorhanden was een natuurlijke afrastering gemaakt waarbinnen de bestaande bomen zijn aangevuld met nieuwe aanplant en waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Doordat het deel uitmaakt van een Natura2000 gebied vormt het een hele uitdaging om hier toch een zo divers mogelijk natuurlijk maar wel inheems voedselbos van te maken. Dit alles in overleg en samenwerking met de Stad Hamont-Achel, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Lage Kempen. Recentelijk heeft de Provincie Limburg hiervoor een subsidie verleend.

Vierkante meters:

5000

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een reactie