Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Velorium voedselbos

Beschrijving

De ambitie van stichting Outdoor Sport for Youth is om met name kinderen en jongvolwassenen meer te laten bewegen en om fietsen te stimuleren: vitaliteit en (fiets)mobiliteit, dmv educatie, sport/spel/beweeg activiteiten en community building met de gezonde sportkantine. Het voedselbos wordt een onderdeel van dit urban sport&culture project van Velorium Outdoor Sport & Bikepark in Maastricht. In samenwerking met ecologen van CNME, de Gemeente Maastricht en diverse landschapsorganisaties, creëren we een natuurlijke omgeving met diverse biotopen voor insecten, kleine zoogdieren, reptielen en vogels voor educatieve doeleinden. Door gebruik te maken van inheemse planten, struikgewas en bomen die ook bloemen en vruchten dragen, leren met name kinderen en jongvolwassenen meer over de natuur en de verschillende habitats en om dit te waarderen. Hiermee willen we ook een bijdrage leveren aan een klimaat neutrale toekomst.

Vierkante meters:

7000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie