Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

SchaikseWeelde

Beschrijving

We zijn een startend voedselbos dat we gaan aanplanten in een (voor het grootste deel) bestaand gemengd bos op ons eigen perceel van 6000 m2. Ons projectplan melden we aan bij LEADER pop 3, Polders met Waarden, we zijn met de gemeente Vijfheerenlanden en provincie Utrecht in gesprek over ons project waarvan Natuureducatie voor o.a. basisscholen het doel is. Gemeente, provincie en LEADER willen er alles aan doen om het mogelijk te maken, zo hebben zij geantwoord op onze inrichtingsschets en principeverzoek. We hebben nog een weg te gaan maar we voelen ons gesteund. Zone 1 van ons perceel, rond het gebouw, is divers eetbaar aangeplant en met moestuin. Het overige deel van het land/bos wordt naar voedselbosdefinitie ontworpen door Bouwie Greenman-Eetbaargroen.nu.

Vierkante meters:

5000

Grondsoort

Kleigrond

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna