Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

proefbos Oldeneel

Beschrijving

Proefbos Oldeneel is een perceeltje moestuingrond dat ik wil omzetten naar voedselbos. Oktober 2018 gestart met permacultuur en aanplant 1e houtige gewassen, struiken, struweel en klein-fruit- struiken en bomen. Het is de bedoeling dat dit perceeltje de steklocatie wordt van een groter perceel in Friesland. Daar starten we een tiny forest van 800 m2 in 2021. Ik heb mooie zavelgrond, door veel eigen compost, groenbemesters en bladcompost heeft de grond inmiddels een mooi humusgehalte. Dit is het resultaat van 5 jaar biologisch telen. Door droogte staat dit echter wel weer onder druk. Dit jaar gestart met inventarisatie van alle meerjarige gewassen, struiken, stekken, struweel en kleinfruit. De opbrengst hebben we gebracht naar 'het hele jaar rond' kunnen eten uit de tuin.

Vierkante meters:

300

Grondsoort

zavel, rivierklei met rivierzand

Reacties

Geef een reactie