Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Pabarciai Permaculture Foodforest

Beschrijving

het voedselbos is gelegen op 2 ha voormalig akkerland, aan 3 zijden omgeven door bos( hoofdzakelijk sparren en dennen) Het maakt deel uit van een perceel van 11 ha waarvan 8 bos, 1 weiland en 2 akker, gelegen in het zuiden van Litouwen in klimaatzone 5. Het is licht afhellend naar het noorden.Het heeft zandige leemgrond met een ph van 5. In 2018 is de eerste aanplant gerealiseerd op de oostgrens in de vorm van een gemengde haag en een aantal kastanjes en lindes. Er was redelijk wat vraat van reeën en/of hazen ( afgestripte bast) en hiervoor zijn bamboestokken geplaatst (haag) en gaas (lindes) Er zal bij geplant moeten worden. Ook hebben een aantal soorten het niet gered ( wilgen, duindoorn sleedoorn ) Inmiddels is het bos aan de noordzijde gekapt en zal ook daar een haag gepland worden. Het ontwerp voor de grondwerken ( swales en poel) en aanplant staat gepland voor eind 2022 en 2023 voor zover budget het toelaat

Vierkante meters:

20.000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie