Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Minamba research farm

Beschrijving

De Minamba Research Farm ligt in een stuk miombo bos waarin we proberen te onderzoeken hoe we genoeg kunnen verdienen aan een bos door het te laten staan. Internationale handel en lokale bevolkingsgroei zetten veel druk op de miombo-bossen, zodat de kans dat ze verdrongen worden voor grootschalige landbouw (en verstedelijking) reëel is. Het land is eerder gebruikt voor 'slash and burn' landbouw, maar er staan nog vrij veel bomen, waarvan een groot deel vruchten geeft. Daarnaast zijn er veel eetbare paddenstoelen, rupsen en bijen en hebben veel planten medicinale waarde, of worden ze gebruikt voor toepassingen als de bouw en energie. Door de grond te verrijken met mulch van afgevallen bladeren en stikstofbindende gewassen, moet de opbouw van een vruchtbare bodem versneld worden. We bekijken wat dat doet met de opbrengst van het land. Daarnaast worden nieuwe gewassen geplant langs greppels die het regenwater opvangen.

Vierkante meters:

500000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie