Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Landgoed Bosch en Waal

Beschrijving

Landgoed Bosch en Waal ligt in een kwelbos aan de Waal in het Betuwse dorpje Varik. Het kwelbos loopt in de winter en vroege voorjaar onder water, doordat de Waal hoger staat door meer regenval en smeltwater uit de Alpen. Het water in het kwelbos heeft als doel tegendruk te geven tegen de dijk om een dijkdoorbraak te voorkomen. De wens is om dit bos tot voedselbos te transformeren waarbij de onvoorspelbare waterstand een grote uitdaging zal zijn.

Vierkante meters:

70000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie