Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Houtrak

Beschrijving

Voedselbos Houtrak ligt tussen Amsterdam en Haarlem en ligt in recreatiegebied Spaarnwoude op grondgebied van Staatsbosbeheer en is hierdoor vrij toegankelijk Het voedselbos is zo’n 6 ha groot. Het is een zogenaamd ‘romantisch’ voedselbos waarbij recreatie en beleving voorop staat en niet zozeer productie. Sinds 2017 is de afgelopen 3 winters door enthousiaste vrijwilligers aangeplant. Het bos is een initiatief van SSB en een buurtbewoner in samenwerking met Stichting Bosbouw Nederland en Fekkeslandschap en wordt daarnaast gesponserd door Greenchoise.

Vierkante meters:

62500

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie