Projectinformatie

Naam voedselbos

Hican bos Bergh

Beschrijving

Stuk bestaand productiebos deels gekapt en hican boompjes, pijnboom den, jeneverbes en struweel gezet.

Vierkante meters:

400

Grondsoort

Zandgrond

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna