Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Het Oer-dal

Beschrijving

Een natuurgebied in ontwikkeling, met enkel nieuwe aanplant, gelegen op een helling met opvang bekkens voor water.

Vierkante meters:

75000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie