Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Eetbos Deinze

Beschrijving

Het Eetbos Deinze verenigt natuur en landbouw om voedsel te produceren op een ecologische manier. Dit nieuwe landbouwsysteem haalt inspiratie uit een natuurlijk bos. Een bos heeft geen onkruidbestrijding of vergif nodig om zichzelf in stand te houden. De diversiteit aan planten zorgt voor een grote variatie aan insecten, dieren en schimmels. Door deze natuurlijke evenwichten worden insecticiden, onkruidverdelgers, schimmelbestrijding en bemesting overbodig. De aanplantingen volgen de logica van een natuurlijke bosrand. Er wordt veel ruimte gelaten voor natuurontwikkeling. Zo worden plagen onder controle gehouden door de aanwezigheid van hun natuurlijke vijanden aan te moedigen. Het stimuleren van het bodemleven door een gevarieerde plantenselectie houdt de vruchtbaarheid op peil. Eetbos Deinze produceert zo fruit, bessen en noten op de meest natuurlijke wijze.

Vierkante meters:

42000

Grondsoort

zand-leem

Reacties

Geef een reactie