Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Den Hill

Beschrijving

Gezien de afmeting is het meer een voedselbosrand. Het totale perceel is 9000 m2 Er bevinden eetbare bomen en struiken over het hele terrein. Het bos is aangeplant in 2014. Daarna is het geleidelijk uitgebreid met steeds meer soorten en dat zal zeker de komende jaren blijven toenemen. Ook is er ruimte voor struwelen van inheemse bosranden die het perceel omsluiten. Ook is er ruimte voor kruidenrijk grasland. Kortom een zeer divers terrein.

Vierkante meters:

3500

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een reactie