Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

De Wilde Weide

Beschrijving

De Wilde Weide is grotendeels 'kruiden- en faunarijk grasland' en een stukje van zo'n 4000 m2 is gemengd bos. De huidige bosrand heeft een kikkerpoel en gaat over in een rijke ruigte met de bekende (on)kruiden en enkele spontane pioniersboompjes. Het perceel heeft een goeie basis voor een combinatie van meerdere successiefasen: voedselbos(rand), bloemrijke ruigte met (eetbare) struikstruwelen, verschraald bloemrijk grasland. Met onze hippycamper mogen we er kamperen, wat een fijne en praktische bijkomstigheid is. Doel is mens en natuur terug samen brengen, biodiversiteit vergroten, verbinding, maar bovenal spelen...

Vierkante meters:

27.000

Grondsoort

Löss, silt of lemig zand

Reacties

Geef een reactie