Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

De Pleez

Beschrijving

Voedselbos in aanleg, van start gegaan met de aanplant van een deel van het perceel (1 ha.) op basis van ontwerp in augustus 2021. Onderdeel van Voedselbos De Pleez is een kweekbed voor het laten opgroeien van cultuurplanten. Uitgangssituatie is botanisch grasland met beschermde bosrand. Totale omvang van onze percelen (nu nog deels in gebruik als biologisch kruidenrijk grasland) is 5.5 ha. Voorbereidend op het plantseizoen 2023-2024 werken we aan een ontwerp voor het totaal.

Vierkante meters:

55000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie