Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

De Parkse Gaard

Beschrijving

Vrijwilligersproject binnen een natuurlijk recreatiegebied. Om uit te proberen hoe voortbrengen van gezond voedsel samenhangt met gezonde natuur en om belangstellenden hierbij te betrekken.

Vierkante meters:

15.000

Grondsoort

Kleigrond

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna