Projectinformatie

Naam voedselbos

De Middenweg

Beschrijving

Volgend jaar op te starten voedselbos waar nu alleen gras, thuja's, modder en bouwpuin te vinden is. Het voedselbos moet dus nog helemaal bedacht en opgezet worden. Omheining zal ook nodig zijn i.v.m. het delen van het bos met twee honden. Het is niet zozeer de bedoeling om een openbaar voedselbos te maken. Het gaat mij meer om de bevordering van bio diversiteit. De dieren in de omgeving die door en over de omheining heen kunnen mogen dus gerust meeproeven. Eventuele opbrengst die niet door de dieren of door ons wordt opgegeten komt in een gratis af te halen kastje aan het fietspad te staan.

Vierkante meters:

150

Grondsoort

combi zand en leem

Reacties

Geef een reactie