Een foto van een voedselbos
Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

De Groene Oase

Beschrijving

Voedselbos De Groene Oase ligt in het meest Noord-westelijke puntje van Recreatieschap Geestmerambacht in Koedijk. Op 5 ha Reker Pikklei, langs het Noord-Hollands kanaal, kreeg de Stichting in 2018 mandaat om een geplande afslag van een provinciale weg met Populierenbos, om te vormen tot een stukje helende natuur. De zuidelijke lus van de afslag wordt beheerd als fruitbomenweide, de noordelijke lus is een voedselbos waar zo min mogelijk wordt ingegrepen. De komende 30 jaar mag de stichting deze grond beheren.

Vierkante meters:

25000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie