Projectinformatie

Naam voedselbos

Binnenbos

Beschrijving

Voedselbos Binnenbos ligt op een drassig weiland van zware rivierklei, omgeven door sloten en doortrokken met greppels, in het stroomgebied van de Kromme Rijn (provincie Utrecht). Langzaam gaan we het grasland omvormen tot voedselbos waarbij de eerste uitdaging zal zijn om planten te selecteren die zich senang voelen bij een hoge grondwaterstand of zich hieraan aanpassen. Voedselbos Binnenbos is een experiment in de regio, om burgers en boeren te inspireren. Bedoeling is om productie (75%) en educatie (25%) te combineren. Ook willen we op termijn in het voedselbos activiteiten bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of tot de maatschappij als geheel.

Vierkante meters:

40000

Grondsoort

Kleigrond

Reacties

Geef een reactie