nieuws–15 mei 2024 – geschreven door:Pauline Pels

Elk jaar organiseren wij, samen met jou, een biodiversiteitsmeting en plaatsen we het resultaat in onze open data bron. Door de verschillende soorten planten te meten krijgen we inzicht in de ontwikkeling van deze relatief nieuwe ecosystemen in voedselbossen. Meet je mee, tussen 15 mei en 30 juni?

Biodiversiteitsmeting 2024

Project: Meet je voedselbosoogst

In 2020 zijn we gestart met dit laagdrempelige citizen science project. Hiermee kunnen wij samen bewijzen dat voedselbossen inderdaad de biodiversiteit verbeteren, als geen ander landbouwsysteem CO2 opslaan en na een paar jaar fantastische oogsten op gaan leveren. Dit is van waarde voor de wetenschap, bewijslast voor de beweging, maar ook handig op individueel niveau. De metingen doen we aan de hand van hele simpele, maar wel wetenschappelijk gevalideerde testen en metingen.

Wat meten we met de biodiversiteitstest?

In deze test meten we alleen de eenjarige en vaste planten in de kruidlaag van je voedselbos. De diversiteit van het totaal van deze planten krijgt een cijfer. Daarnaast krijgt de soortenlijst die steeds meer waarde voor de wetenschap. Die leert ons ook over succesie, of over variatie per grondsoort of regio. Na de test krijg je gelijk feedback over hoe jouw voedselbos het doet ten opzichte van vergelijkbare voedselbossen.

Waarom is dat belangrijk?

Door de verschillende soorten planten te meten krijgen we inzicht in de ontwikkeling van deze relatief nieuwe ecosystemen. Dit is voor tal van onderzoeken van waarde, maar ook om in cijfers te bewijzen hoe biodivers voedselbossen zijn. Ook is dit het enige onderzoek dat op honderden verschillende locaties en grondsoorten kan meten (dankzij jou!) en zo krijgen we dus ook een beeld van Nederland, van verschillende grondsoorten en van verschillende uitgangssituaties. Denk aan gras, akker, of bos bijvoorbeeld.

Open Databron

Door deze data te verzamelen en te delen draag je direct bij aan de Open Databron. Het meeste andere onderzoek dat wordt gedaan blijft eerst een paar jaar besloten en wordt vaak ook dan niet als kale data gedeeld. Wij kiezen ervoor om de groeiende bewijslast direct vrij toegankelijk te maken voor iedereen die er kennis uit wil putten. De Universiteit van Wageningen, maar ook elke andere wetenschapper of geïnteresseerde. Dit is uniek!

Doe je dit jaar mee?

De biodiversiteitstest van 2024 vindt plaats tussen 15 mei tot 30 juni.

Deze test duurt maximaal een half uur per hectare voedselbos in het veld. (zie instructies in de veldgids-PDF)
In deze video legt Marieke uit hoe je het beste kunt meten.