Koolstofvastlegging

Dit getal is een schatting van de hoeveelheid CO2 opslag per hectare in het jaar 2020. Het is een nulmeting van de hoeveelheid CO2 op dit moment, zodat bij een volgende meting de netto hoeveelheid vastgelegde CO2 per ha per jaar kan worden berekend.
Ter vergelijking, akkers stoten bij gangbaar beheer meer CO2 uit dan ze opslaan. Dit varieert per gewassen maar ligt tussen de 1 en 4 ton CO2 per ha per jaar netto uitstoot. Grasland dat niet wordt begraasd door melkvee kan circa 1,9 ton per ha per jaar vastleggen. Tiny forests tussen de 5 en 10 jaar oud leggen circa 100 tot 500 kg CO2 per ha per jaar vast. Natuurlijke bossen kunnen gemiddeld 8,4 ton CO2 per ha per jaar vastleggen.

Biodiversiteitsindex

De biodiversiteitsindex zegt iets over de hoeveelheid soorten in een gebied en is gebaseerd op kanstheorie en is een antwoord op de vraag: Als ik willekeurig twee planten pluk in het voedselbos,
hoe groot is dan de kans dat dit twee verschillende soorten zijn? De index is een getal tussen 0 en 1. Hoe dichter bij de 1 hoe groter de kans op het plukken van twee verschillende soorten. In monoculturen bestaande uit bijvoorbeeld alleen maisplanten heeft de index een waarde van 0. Ik kruidenrijke graslanden kan deze kans tussen de 0,75 en 0,90 liggen. We zijn benieuwd hoe groot deze kans is voor voedselbossen.