Voedsel uit het Bos

Over ons

De sterk groeiende voedselbosbeweging heeft behoefte aan verbinding met elkaar en toegang tot toereikende kennis. Daar zetten wij ons voor in. Samen voor meer succesvolle voedselbossen.

Om dat te bereiken organiseren wij sinds 2016 cursussen en ontwikkelen wij kennis en tools voor op dit platform. Maar dat doen we niet alleen. In samenwerken met diverse partijen leverden we een flink aantal projecten op. Een overzicht van de grote projecten en mijlpalen presenteren we met trots op deze pagina:

Zes aantrekkelijke recepten voor biodiverser, klimaatrobuuster en voedselrijker bos

Dit jaar startten we het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’. Hierin worden zes boslandschappen ontworpen, voor zes heel verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland.

We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar?

Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2– en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken in dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en wil een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand leren hoe hij daar een voedselbos op kan aanleggen.

Verder lezen over dit project: Klik hier

Voedselbossen monitoren èn begroten

In dit jaar startten we geen nieuw project. We mochten oogsten van het project ‘Meet je Voedselbosoogst’, gestart in 2020. De data stroomde binnen van drie ecologische tests, de testmethoden werden (succesvol!) gevalideerd en we lanceerden onze economische begrotingstool. Om dit alles mede te delen volgden we de gezette toon uit 2020: Een webinar in november. Vol met sprekers, kennis en vragen.

Webinar 2021: Klik hier

Meet je Voedselbosoogst

meet je voedselbosoogst

Met het project Meet je voedselbosoogst ontwikkelden we een uniforme en laagdrempelige manier om de belangrijkste opbrengsten van voedselbossen te meten. Het gaat om biodiversiteit, CO2-opslag, bodemverbetering en de oogst in de traditionele betekenis van het woord met kruiden, vruchten, noten en eventuele opbrengsten uit excursies e.d.

Het project Meet je Voedselbosoogst, waarin The Plant, Wageningen University & Research Centre, communicatiebureau De Lynx, samen met voedselbos Ketelbroek en landgoed Welna vier meetinstrumenten hebben ontwikkeld waarmee voedselboseigenaren zelf hun oogsten bij kunnen houden, beleefde op 29 oktober 2020 haar finale.

Alles over het project: Klik hier

Voor de resultaten en het webinar 2020: Klik hier

Businesscases voor Landgoed Welna en jou

25 Oktober 2018 presenteerden The Plant (Marieke Karssen), Landgoed Welna (Frank Gorter), Hogeschool Van Hall Larenstein (Derk Jan Stobbelaar en Gilbert Leistra), de Bosgroepen (Rino Jans) en Stichting Voedselbosbouw Nederland (Wouter van Eck en Fransjan de Waard) vier concepten waarmee zowel de ecologie als de economie van traditionele bosbouwgebieden kunnen worden vernieuwd.

Aanwezig waren ca 200 genodigden uit heel Nederland, achtergrond: landgoederen, bosbeheer, beleid en ondernemers. Aan het einde van de middag werden de uitgewerkte businesscases voor landgoed Welna door Fransjan de Waard en Wouter van Eck in een boek uitgereikt aan Frank Gorter.

De vier concepten zijn tot in detail uitgewerkt voor landgoed Welna en worden in veel algemenere vorm ook online aangeboden, zodat ook andere bosbeheerders eens kunnen ‘spelen’ met het globale kosten/batenplaatje van deze concepten in hun specifieke situatie.

Video’s, verslagen en meer over dit project: Klik hier

Wie maakt Voedsel uit het Bos?

Het team achter Voedsel uit het Bos bestaat inmiddels uit vier mensen. Wil je contact met ons opnemen? Gebruik dan ons contactformulier. Anje of Marieke reageren snel. 

Marieke Karssen

#online #hartstikkegroen #verdienmodel #korteketen #cooperaties #voedselbosgek #oprichter

Frank Gorter

Frank Gorter

#wholeland #bosboerderij #verbinder #sociaalarchitect #audioman #donkergroen #voedselbosgek #oprichter

Anje Poortman

Anje Poortman

#hartstikkegroen #communicatie #voedselbosgek #cursussen

Joep van der Wal

#bedrijvenbouwen #online #voedselbosgek #CO2emissies