Dit is recept Kilder – voedselbos bij camping, kies een grondsoort en grondwaterstand

In de familie Hollander dragen de ouders het land over aan de volgende generatie die zichzelf niet op de trekker ziet zitten maar wel enthousiast aan de slag wil met een recreatief voedselbos in combinatie met een camping.
Bekijk de video van de eerst vorderingen in het voorjaar van 2023.
De video met hun startverhaal staat op de projectpagina.