Dit is recept Welna – Toekomstbestendig (voedsel)bos in productiebos, kies een grondsoort en grondwaterstand

Landgoed Welna is een klassiek groot bosbouwlandgoed op de Veluwe. Hier ontwikkelt Probos een recept  voor biodiverser, klimaatrobuuster bos van meervoudige waarde.