Vier thema's

voedselbossen voor Landgoed Welna

Vier soorten voedselbossen voor Landgoed Welna

Landgoed Welna is een klassiek Veluws boslandgoed, bijna 600 hectare groot waarvan 450 naald/productiebos. De overige hectares  bestaan vooral uit hei. Het hele landgoed valt binnen de Natura 2000 regeling. Op straks wellicht een klein stukje na: het blauwe gebiedje op de hiernaast staande kaart, met een omvang van 14 hectares was ooit landbouwgrond, ligt net naast een natuurcamping en de grote weg en is nu toegewezen als regelluw experimenteergebied. En naar dit stuk land hebben we gedurende dit project gekeken.

Studenten van Van Hall Larenstein hebben onderzocht hoeveel en welke vogels en planten hier groeien. De Bosgroepen hebben een analyse gemaakt van de relevante wet-en regelgeving, en de ontwerpers van Stichting Voedselbosbouw Nederland hebben het gebied in vier delen verdeeld en er aan de hand van vier thema’s vier ontwerpen voor uitgewerkt. Daar zijn vervolgens vier economische berekeningen en beplantingslijsten bij gemaakt.

Wat bedoelen we hier met thema en voedselbos?

Wij vinden het belangrijk om te stellen dat een voedselbos altijd een door mensen bedachte cultuuringreep is. Net zoals de (reguliere of natuurinclusieve) landbouw en ook net zoals de huidige bosbouw. Er is veel discussie over het begrip ‘behoud van natuurwaarden’, maar wij stellen hier dat een voedselbos altijd als doelstelling heeft om de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit aanmerkelijk te verbeteren ten opzichte van de beginsituatie. Want alleen dan, en dat lijkt paradoxaal, maar daar zit de crux van ons denken, zul je overvloedige oogsten krijgen. Zowel voor alle dieren die de zo welkom zijn in dit systeem omdat zij de plaagbestrijding gaan verzorgen als voor de mensen die er economisch iets mee willen verdienen.

De vier hier gepresenteerde thema’s hebben alle vier een andere insteek, zullen in ecologisch opzicht het landschap altijd verrijken, maar verschillen sterk in hun economische en organisatorische impact. Allevier zijn het modellen die vooral als inspiratie interessant zijn. Het is onze visie dat hoe meer het economisch model is gebaseerd op de oogst, hoe interessanter het als verdienmodel is, ook op termijn. Anders gezegd: de verdienscenario’s voor de thema’s biodiversiteit en beleving zijn gebaseerd op menselijke activiteiten en minder op het oogsten en in onze ogen dus economisch minder interessant, maar ecologisch en organisatorisch wellicht in jouw situatie of bij jouw wensen juist veel interessanter.

De werkelijkheid voor Landgoed Welna zal straks vast een mengvorm worden, en bij jouw voedselbos ook. Alle implicaties me betrekking tot regelgeving, de werkelijke hoeveelheden werk, de mate waarin we echt 50 jaar in de toekomst kunnen kijken… de toekomst zal het uitwijzen. Wij pretenderen zeker niet om hier alle wijsheid in pacht te hebben, maar delen wel met iedereen hoe ver wij in ons denken zijn gekomen en horen heel graag jullie feedback terug.

Het projectteam

Bekijk de thema’s

Biodiversiteit

Stel dat het bos weer zoemt, kwinkeleert, tokt en volop voedsel bevat voor alles wat wil leven?

Beleving

Verbind het bos weer met de mens, en de mens weer met rijke natuur, vol voedsel voor iedereen.

Gastronomie

Verbind bos weer met ons voedsel en de lokale voedselketen en omwonenden.

Productie

Hout, noten, vruchten, zet ze op een rijtje en haal veel rijkere oogst uit het bos.