Online businesscases

maak je eigen businesscase en bewaar hem.

Data delen is het proces versnellen

Er wordt al veel kennis gedeeld over voedselbossen. Hoe je ze moet ontwerpen, aanleggen of beplanten. Maar de kennis over hoe je voedselbossen moet begroten, welke kennis je moet hebben van regelgeving, welke subsidies blijven, welke verschijnen en welke je juist los moet laten, al deze kennis bleef tot nu toe nog of onontwikkeld, of niet publiek ontsloten.

Hoe zit de data in elkaar?

Op deze site kun je alle berekeningen voor Landgoed Welna downloaden, inclusief hun onderbouwing, en de achterliggende informatie over wet- en regelgeving, maar we hebben deze data ook veralgemeniseerd zodat je er je eigen land/plan mee kan opbouwen. Deze tool is nu gevuld met de data voor Welna, inclusief de plantenlijsten. Om te rooskleurige scenario’s te voorkomen hebben we in de online tool bij het thema biodiversiteit 25% bij de kosten opgeteld en bij het thema beleving 25% van de opbrengsten afgehaald. Bij de goed renderende thema’s hebben we aan allebei de kanten 25% afgeroomd/opgehoogd. Als je meer wil weten over hoe de cijfers precies tot stand zijn gekomen, download dan ook de Excels voor Welna.

Hoe willen we ermee verder?

We willen deze online businesscase graag doorontwikkelen. Denk aan specifieke plantenlijsten geoptimaliseerd voor bepaalde grondsoorten en grondwaterstanden. Nog meer informatie over regelgeving en subsidies. Meer ruimte voor je eigen teksten, kaarten etc, mooiere rapportage, maar vooral steeds betere cijfers en een systeem dat gezamenlijk gedragen wordt en zo echt kan gaan communiceren richting rentmeesters, landgoederen en financiers. Als je hieraan wil bijdragen, neem dan gerust contact op met info@theplant.nl

Toolplaatje

Download de data voor Landgoed WelnaGa zelf aan de slag

We hebben de data en informatie voor landgoed Welna een beetje vereenvoudigd, en er ook economisch gezien een voorzichtigheidsslagomdearm aan toegevoegd door bij de twee thema’s waar veel geoogst wordt zowel aan de kosten- als de batenkant nog eens 25% af te romen.

Vervolgens hebben we een tool gebouwd waarmee jij, in jouw eigen omgeving, een best aardig eigen rapport op maat kan maken dat als gespreksstarter kan dienen voor jouw eigen achterban, familie, financiers etc.

Natuurlijk is dit pas het begin en bestaat de plantenlijst uit planten die het goed doen op zandgrond, en baseren we onze modellen op aannames, maar ieder jaar zal er meer echte data komen en gaan al jullie hoofden met ons meerekenen, dus help ons mee om deze materie samen steeds mooier te maken. Veel plezier.