Een foto van een voedselbos

Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Rhenen-Elst

Beschrijving

Het voedselbos is in ontwikkeling. Het betreft een landbouwperceel op zandgrond tegen bosrand aan dat omgevormd wordt naar voedselbos. We hebben voorjaar 2023 de windhaag aangeplant. Nu zijn we volop bezig met ontwerp van het voedselbosperceel. Planning is om in het najaar 2023 verder te gaan met aanplanten.

Vierkante meters:

11000

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een reactie