Projectinformatie

Naam voedselbos

Voedselbos Marlies

Beschrijving

Het voedselbos is in ontwikkeling. Het betreft een landbouwperceel op zandgrond tegen bosrand aan dat omgevormd wordt naar voedselbos.

Vierkante meters:

11000

Grondsoort

Zandgrond

Reacties

Geef een antwoord