Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Marieke Karssen, info@theplant.nl

Dit project wordt gesteund door:
Provincie Gelderland & Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

The Plant

Landgoed Welna

Stichting Voedselbosbouw Nederland

De Bosgroepen

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein