Cursus voedselbossen voor professionals in beleid, uitvoering en advies

Een unieke cursus, speciaal voor diegenen die nu investeren in de zo broodnodige vernieuwing van beleid en regelgeving.

Welke inspirerende en toekomstgerichte rollen kunnen voedselbossen spelen bij het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat, bodem- en waterhuishouding, natuur en nog veel meer?

Wat zijn de mogelijke oplossingen voor knelpunten in onder meer wet- en regelgeving die startende voedselbossen kunnen tegenkomen? Hoe zijn er meer kansen te creëren voor voedselbossen in het Nederland? 

In een bomvolle, compacte, tweedaagse cursus vertellen we alles wat je moet weten om zowel voedselbossen in de stedelijke en sociale context als voedselbossen in de context van landbouw,  plattelandsvernieuwing en de combinatie met natuur/Natura 2000 op een goede manier te kunnen waarderen en beoordelen. 

Natuurlijk hebben we de locaties aan deze thematiek gekoppeld! 

Beide cursusdagen beginnen om 10 uur en ronden af tussen 16.30 en 17h. Elke dag zal er ook een excursie plaatsvinden naar het nabijgelegen voedselbos. Zo leer je niet alleen de theorie, maar maak je ook kennis met de praktijk van voedselbossen. 

lekker landgoed
Voedselbos Lekker Landgoed in het voorjaar

Voor wie is deze cursus relevant?

Ambtenaren, beleidsadviseurs, bestuurders en politici bij de gemeente, provincie, waterschappen en het rijk, rentmeesters en advies/ingenieursbureaus.

Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met de inhoudelijke basiskennis over voedselbossen als innovatieve methode.
  • Kennis van verschillende typen voedselbossen en verschillende werkvelden en functies die de voedselbossen kunnen vervullen.
  • Inzicht in het proces van het starten van een voedselbos en de hobbels die daarbij soms genomen moeten worden. We delen voorbeelden uit de praktijk van belemmerende en tegenstrijdige regels, plus mogelijke oplossingen.
  • Wegwijs raken in hoe voedselbossen een positieve bijdrage leveren aan diverse beleidsdoelen.
voedselbos ketelbroek
Wouter van Eck geeft een rondleiding in voedselbos Ketelbroek

Inhoud

In deze cursus leer je basiskennis over voedselbossen en de rol die ze kunnen spelen binnen verschillende beleidskaders. Je (her)kent de verschillende verschijningsvormen van voedselbossen en de bijdragen die ze leveren aan het realiseren van meerdere beleidsdoelen. Je wordt wegwijs in relevante wet- en regelgeving rond voedselbossen.

Ook zul je geïnspireerd raken door de locaties waar de cursus plaatsvindt. Deze locaties zijn direct gekoppeld aan het thema van de dag en er zal ook een excursie plaatsvinden naar het nabijgelegen voedselbos. Zo leer je niet alleen de theorie, maar maak je ook concreet kennis met de praktijk van voedselbossen. 

 

Per dag

Locatie: Voedselbos Lekker Landgoed Haarzuilens (nabij Utrecht)
Docenten: Liesbeth van Bemmel en Wouter van Eck. Rondleiding door Jan Degenaar

Voedselbossen in combinatie met stedelijke dynamiek en sociale functies

De eerste cursusdag vindt plaats op voedselbos Lekker Landgoed in Haarzuilens. Dit voedselbos ligt op terrein van Natuurmonumenten, dat is ingericht als recreatieve omgeving voor Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en Maarssen. Natuurmonumenten heeft zeven hectares voor 20 jaar verpacht aan een stichting, opgericht door biologen Maarten Schrama en Jan Degenaar, die er een voedselbos mag exploiteren. Je ziet de grote ecologische en sociale functie die dit openbaar toegankelijke voedselbos heeft, zo vlak naast de stad. Tegelijkertijd ervaar je hoe deze plek tegelijkertijd doorgroeit naar een economisch haalbaar voedselproductiesysteem en waarschijnlijk hoor je er ook nog een paar van de honderden nieuw toegestroomde vogelsoorten.

 

Inhoud

Ochtend

Na het behandelen van basiskennis over voedselbossystemen wordt ingegaan op de relevante planologische regelgeving.


Middag

De mogelijke sociale functies  van voedselbossen op het vlak van recreatie, educatie en community building worden uitgediept.  Afgesloten wordt met een inhoudelijke rondleiding door Voedselbos Lekker Landgoed.

Locatie: Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek bij Nijmegen
Docent: Wouter van Eck 

De tweede cursusdag zijn we te gast bij Voedselbos Ketelbroek. We zoomen we in op de rol die voedselbossen kunnen vervullen binnen de landbouwtransitie. Het landelijk gebied staat immers voor grote uitdagingen en complexe problemen. Voedselbosbouw kan hierbij een positieve rol vervullen, of nu gaat om de stikstofproblematiek, de waterkwaliteit, de klimaatproblemen of de bedreigde natuurwaarden. We leggen een koppeling met de betreffende beleidskaders en bespreken de kansen voor een succesvol agrarisch verdienmodel.

Inhoud

Voedselbosbouw als bouwsteen voor toekomstbestendig landelijk gebied

Ochtend

Bespreking bijdragen van voedselbossen aan beleidsdoelen voortvloeiend uit klimaatakkoord, landbouwbeleid, kaderrichtlijn water, bossenstrategie (rijk en provincies) en stikstofbeleid.

Middag

Inhoudelijke rondleiding door Voedselbos Ketelbroek, gelegen in een agrarische omgeving, maar vlakbij stikstofgevoelige natuur (Natura 2.000).

Afsluitend gaan we in op de rol die grootschalige, op agrarische productie gerichte voedselbossen kunnen spelen binnen de Gebiedsgerichte aanpak. Daarbij kunnen ingebrachte voorbeelden benut worden.

De docenten

Wouter van Eck

Wouter van Eck (1965) is na een carrière bij Radboud Universiteit, Milieudefensie en FLORON nu zelf al veertien jaar eigenaar en boer van het oudste voedselbos van Nederland, Ketelbroek. Wouter is daarnaast voorzitter van Stichting Voedselbosbouw Nederland en de meest bekende voorvechter voor voedselbossen als toekomstgerichte landbouwmethode. Hij was met anderen initiator van de Green Deal Voedselbossen en maakt deel uit van de Taksforce Wet- en Regelgeving van het Agroforestry Netwerk Nederland.

Liesbeth van Bemmel

Liesbeth van Bemmel (1966) heeft ruim 20 jaar ervaring als senior beleidsadviseur bij een brancheorganisatie en een zelfstandig bestuursorgaan. In beide functies had ze veel te maken met verschillende beleidsterreinen en samengewerkt met de VNG en met verschillende ministeries. Sinds een paar jaar is ze fulltime voedselbosbouwer en voedselbostrainer. Bij de trainingen die zij geeft ligt de focus altijd op de organisatorische en beleidsmatige aspecten. 

Voedselbos Schijndel
Voedselbos Schijndel, 20 hectare productiebos, 3 jaar oud.

Praktisch

Deze compacte tweedaagse cursus kost 750,- excl. BTW vindt plaats op donderdagen 6 en 20 april. Elke cursusdag begint om 10 uur en eindigt tussen half 5 en 5. Wij zorgen natuurlijk voor koffie en thee, een smakelijke vegetarische lunch en alle cursusmaterialen. We bieden je ook een digitale cursusomgeving waarin je veel waardevolle links en bestanden kunt (terug)vinden, maar ook opnames kan terugzien van de twee cursusdagen, zodat je niet alleen de lesdagen, maar ook de excursies nog een keer terug kan zien. 

Je kunt hieronder inschrijven met Ideal of Bancontact, maar als jouw organisatie met facturering werkt, stuur dan een mail naar info@voedseluithetbos.nl met precies de eisen en afdelingen en mailadressen die dan nodig zijn, maar ook met jouw mailadres en telefoonnummer en wij regelen de rest.

We leveren deze jaartraining volgens onze leveringsvoorwaarden. Deze zijn eenvoudig en helder, dus lees die gerust even door.

750,00 excl. BTW/VAT

Welke inspirerende en toekomstgerichte rollen kunnen voedselbossen spelen bij het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat, waterhuishouding, natuur en nog veel meer? Wat zijn de mogelijke knelpunten in onder meer wet- en regelgeving die startende voedselbossen kunnen tegenkomen? Hoe zijn er meer kansen te creëren voor voedselbossen in het Nederland? 

In een compacte, tweedaagse cursus leer je enorm veel en zul je ook geïnspireerd raken door de locaties waar de cursus plaatsvindt. Elke dag zal er ook een excursie plaatsvinden naar het nabijgelegen voedselbos. Zo leer je niet alleen de theorie, maar maak je ook kennis met de dagelijkse praktijk van voedselbossen. 

 

Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

Factuurgegevens

Extra informatie

Je bestelling

Product
Aantal
Totaal
Subtotaal in winkelwagen0,00
Besteltotaal0,00
  • Selecteer je bank

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, en om je beleving op deze site te optimaliseren zoals beschreven in ons privacybeleid.