Over Voedsel uit het bos

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een op natuurlijke principes gebaseerd landbouwsysteem dat is opgebouwd uit in ieder geval zeven lagen meerjarige vegetatie. Hele hoge bomen, zoals noten; lagere bomen, zoals veel fruitbomen; hoge en lagere struiken; daaronder de vaste planten vlak op de grond; de klimmers, de knollen en de waterplanten.

Een andere heel belangrijke eigenschap is dat het een landbouwsysteem zonder  input is. Dus geen bemesting en geen plaagbestrijding. Dat laatste is voor veel mensen ongeloofwaardig. Hoe kunnen wij uit het systeem oogsten zonder het als het ware uit te putten? En hoe is het mogelijk om landbouw te bedrijven zonder plagen te bestrijden? Dit zijn legitieme vragen en je hebt kennis en ervaring nodig om dat goed aan te pakken. Maar, dan word je inderdaad beloond met een uiterst vruchtbaar hoogproductief landbouwsysteem dat functioneert als een natuurlijk bos. Dus, zonder bestrijding, zonder bemesting, vol biodiversiteit, met een groot water- en CO2 vasthoudend vermogen en vol voedsel voor mens en dier.

voedselbos

Opleidingen

Hoewel iedereen zich makkelijk iets kan voorstellen bij een voedselbos, worden de beloftes alleen waar als je het systeem begrijpt en op de juiste manier opstart en beheert.  Daarom organiseert The Plant nu al vier jaar professionele jaartrainingen met de beste docenten van het land.

Sinds 2019 is de klassieke jaartraining vervangen door een modulaire aanpak met een nog bredere docentengroep. De vier jaargangen cursisten vormen samen een community die elkaar blijft ontmoeten en kennis met elkaar blijft delen.

Vanaf 2021 wordt de cursuslijn binnen Voedsel uit het bos  uitgebreid en steeds meer ook hybride-digitaal ingevuld. Niet alleen wordt er nu een laagdrempelige basiscursus aangeboden, ook werken we aan specifieke cursussen voor professionals. Denk aan ecologen/biologen, rentmeesters/makelaars en beleidsmakers.

cursisten in voedselbos

Voedselbosmonitoring

The Plant, WENR en Communicatiebureau de Lynx ontwikkelden in 2020 samen met Foodforest Ketelbroek en landgoed Welna de online tool ‘Meet je voedselbosoogst’. Hiermee kunnen voedselboseigenaren zelf, zonder kosten, de vele oogsten van zelfs al jonge voedselbossen meten en bijhouden. Denk aan CO2, biodiversiteit, de bodem en natuurlijk de economische oogsten.
De tool is gratis toegankelijk, de metingen zijn heel eenvoudig zelf te doen en de methode is wetenschappelijk onderbouwd. 

Verdienmodellen en hun financiële onderbouwing

In 2018 heeft Stichting Voedselbosbouw samen met  The Plant, de Bosgroepen, Hogeschool Van Hall Larenstein en landgoed Welna vier thema’s voor voedselbossen uitgewerkt tot ontwerp en begroting. Beide zaken tot in detail voor landgoed Welna en, gebaseerd op die data, in een vereenvoudigd online model waarmee iedere voedselboseigenaar aan de slag kan zijn of haar eigen businesscase samen te stellen. Samen met De Bosgroepen hebben we bovendien onderzoek gedaan naar de regelgeving rondom voedselbossen. Natuurlijk delen we ook deze kennis. Klik op de resultaten van het project om de resultaten te zien of ga zelf aan de slag met jouw voedselbosthema.

Het doel is groot

Vier jaargangen cursisten, en twee grote POP3 projecten leveren een interessant netwerk op. Maar, dat is nog lang niet genoeg.  Voedselbossen zijn de laatste paar jaar hartstikke hip geworden, maar nog lang geen normaal, geaccepteerd onderdeel van het Nederlandse landschap. En daar werken wij aan. Om dat voor elkaar te krijgen en alle betrokken spelers zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden in hun werk.

Dus, help ook mee om de kennis over voedselbossen zowel kwantitatief als kwalitatief te laten groeien. Doe mee met jouw voedselbos, leer meer op onze kennispagina, werk je voedselbosthema en bedrijfsplan verder uit, en neem contact op als jouw netwerk of organisatie een zinvolle samenwerkingspartner kan zijn. .