Over dit Platform

Steeds meer aandacht voor voedselbossen

Voedsel Uit Het Bos focust zich op het verspreiden van kennis over voedselbossen als serieus alternatief voor de gangbare landbouw. Voedselbossen bieden oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, terwijl er tegelijkertijd veel en vooral ook gezond voedsel wordt geproduceerd.

Zo’n zes jaar geleden ging de eerste professionele voedselboscursus van Voedsel uit het Bos van start, geleid door docenten die expert zijn in hun vakgebied. Sindsdien hebben we al meer dan 200 mensen opgeleid. De jaartraining bestaat uit drie modules:
  • Uitgebreide algemene kennis over voedselbossen, zoals de diverse lagen binnen een voedselbos, successie, biodiversiteit, symbiose en grondsoorten.
  • Leer een voedselbos ontwerpen: Van leren denken in tijd en lagen tot een compleet presentabel ontwerp.
  • Leer hoe je jouw plan daadwerkelijk kan realiseren: Niet alleen je verdienmodel, maar ook rechtsvorm en pitch.

Inmiddels is het cursusaanbod uitgebreid met een cursus plantvermeerdering.

Waarom moeten we de krachten bundelen?

Hoewel de voedselbosgemeenschap snel groeit, staat de ontwikkeling van voedselbossen nog steeds in de kinderschoenen. En stuit deze hier en daar ook op flinke weerstand. Overheidsinstanties wijzen de ruige uitstraling van voedselbossen af en/of willen juist het open landschap beschermen. Grote landbouworganisaties zien vooralsnog geen verdienmodel in deze nieuwe vorm van landbouw. En dus zijn ze ook niet bereid langjarig onderzoek naar voedselbossen praktisch en financieel te ondersteunen. Juist daarom verdienen al die nieuwe en moedige voedselbospioniers alle hulp en steun, zodat we samen de noodzakelijke landbouwtransitie kunnen laten ontstaan. Voedsel uit het Bos ondersteunt deze pioniers bij twee grote thema’s:

1. Hoe maak je een begroting voor een voedselbos?

Voedselbossen zijn geweldig, maar om tot wasdom te komen, hebben ze tijd nodig om te groeien en te ontwikkelen. Het is daarom moeilijk om aan banken of andere investeerders uit te leggen dat de uitgaven van een nieuw voedselbos in het begin hoog zijn, er in de eerste vijf jaar weinig tot geen inkomen is, maar dat het voedselbos na die vijf jaar meer en meer oogsten en dus inkomen gaat opleveren. Daarom hebben we vier inspirerende ontwerpconcepten bedacht, inclusief de achterliggende, gedetailleerde berekeningen. Zo wordt de potentie van voedselbossen duidelijk zichtbaar: na 10 jaar leveren voedselbossen blijvende hoge oogsten. Zowel ecologisch als economisch. We delen deze vier voedselbosontwerpen met de bijbehorende businesscases gratis met iedereen die geïnteresseerd is. Daarnaast bieden we ook een eenvoudige Excel-tool aan waarmee aanstaande voedselboseigenaren zelf een begroting kunnen maken voor hun eigen voedselbos. In 2022 breiden we het aanbod uit naar zes nieuwe ontwerpen en verbeteren we de begrotingstool.

2. Hoe kun je bewijzen dat voedselbossen doen wat ze beloven?

Excel-overzichten en prognoses zijn leuk, maar wat de voedselbosbeweging echt nodig heeft, is bewijs. Bewijs dat voedselbossen productieve landbouwsystemen zijn. Daarom hebben we een burgerwetenschapsproject opgestart, dat (wetenschappelijk gevalideerd) de gerealiseerde ecologische en economische opbrengsten van voedselbossen over een langdurige periode inzichtelijk maakt.

Deze gegevens worden geproduceerd door en zijn in eigendom van de voedselboseigenaren zelf. Over enkele jaren zullen deze data bewijzen dat een voedselbos een divers, overvloedig en veerkrachtig ecosysteem is. En daarom een rendabel, productief en regeneratief alternatief voor de gangbare landbouw is, dat ondertussen ook nog ‘gratis’ CO2 vastlegt, de biodiversiteit verbetert en volop biomassa en water in de bodem opslaat.

Open data van de gemeenschap voor de gemeenschap 

Het burgerwetenschapsproject omvat vier verschillende meetinstrumenten die deelnemers zelf op de website van Voedsel uit het bos kunnen invullen. Met deze vier instrumenten kunnen voedselboseigenaren de veranderingen in de biodiversiteit, de bodem, de CO2 opname en de ecologische en economische oogsten gedurende meerdere jaren volgen. De gratis metingen zijn eenvoudig in gebruik. Voedselboseigenaren kunnen hun metingen vergelijken met gelijksoortige voedselbossen (dezelfde grondsoort, hetzelfde jaar eerste aanplant enz.). Ook wetenschappers mogen de gegevens vrij gebruiken.

Wat als wij, alle voedselboseigenaren en wetenschappers over de gehele wereld, samen zouden werken….

Elk jaar zullen wij de testen blijven verbeteren en valideren. We nodigen alle wetenschappers uit met ons mee te doen, zodat we gezamenlijk meer testen kunnen ontwikkelen en data analyseren. Ook zijn alle voedselboseigenaren welkom om een eigen profiel aan te maken op de website van Voedsel uit het bos, en zo deel uit te maken van de groeiende voedselbosbeweging.

Het streven van Voedsel uit het bos is om elk jaar samen met nog meer voedselboseigenaren meer en meer gegevens over voedselbossen te verzamelen. Zo kunnen we met elkaar nog beter bewijzen dat voedselbosbouw een rendabel, productief en regeneratief alternatief is voor de traditionele landbouw.

Voedselbosbouw draagt door de productie van gezond en overvloedig gezond voedsel bij aan de hoognodige transitie van het huidige landbouwsysteem, het herstel van ecosystemen en het opnieuw met elkaar verbinden van mens en natuur. 

En nu…..actie!

  • Heb je een voedselbos en wil je bijdragen aan het burgerwetenschapsproject van Voedsel uit het bos, lees dan verder bij voedselbosmonitoring.
  • Als je van plan bent een voedselbos te starten en je wilt meer weten over verdienmodellen van voedselbossen, neem dan eens een kijkje bij de vier voedselbosthema’s.
  • Wil je een liquiditeitsprognose maken voor je toekomstige voedselbos, download dan de begrotingstool
  • Wil je echt in de praktijk verderleren, overweeg dan een van onze cursussen.
Wil je nog meer leren over voedselbossen? Kijk dan bij wat is een voedselbos, onze uitgebreide FAQ of bij onze webinars.