Aanmeldformulier voor opleiding en cursussen
van Voedsel uit het bos

Schrijf je hieronder direct in voor de opleidingen.
Heb je een vraag. Stuur dan een mail naar info@voedseluithetbos.nl

Communicatiebureau de Lynx
Wageningen University and Research
Foodforest Ketelbroek
Stichting Voedselbosbouw
Van Hall Larenstein
De Bosgroepen
Landgoed Welna