nieuws–22 mei 2023 – geschreven door:Marieke Karssen

Het voorjaar had een trage start, maar nu is het er echt. En dus explodeert de natuur. Een perfect moment om de biodiversiteit van de kruidlaag in jouw voedselbos te meten en daarmee de wetenschap te vertellen hoe voedselbossen zich op dit punt gedragen.

Doe mee met de biodiversiteitsmeting 2023

Ieder jaar nodigen we alle voedselboseigenaren in Nederland uit om in het voorjaar de biodiversiteit van de kruidlaag van hun  voedselbos te meten. We doen dit sinds 2020, toen we met ons project ‘Meet je voedselbosoogst’ tools hebben ontwikkeld waarmee iedereen zelf, zonder grote kosten, zijn of haar voedselbos kan monitoren. Er doen steeds meer voedselbossen mee. En ook jij kan jouw voedselbos heel eenvoudig monitoren en daarmee bijdragen aan de wetenschap.

Het werkt heel simpel. Je kiest per hectare voedselbos een centrale boom en meet er met een touw een 10 meter grote cirkel omheen af. Dat is vanaf nu je bomen-meet-plot. Ieder jaar en iedere ecologische test weer. Je kunt op voedseluithetbos.nl de volgende zaken meten:

  • Biodiversiteit, ieder jaar in mei/juni/juli, per bomenplot
  • Bovengrondse CO2 opslag in bomen, iedere 5 jaar, per bomenplot
  • Minerale bodemsamenstelling, eenmalig en wellicht te herhalen na een jaar of 10, per bomenplot
  • Bodemdieren, ieder jaar in oktober, per bomenplot
  • Economie, ieder jaar achteraf, over je hele voedselbos

Dus, elk jaar keer je naar dezelfde plot terug en meet je opnieuw wat je ziet aan biodiversiteit in de kruidlaag. Het leuke is dat je al die uitslagen bij elkaar kan bewaren in je voedelbosproject en ze kunt vergelijken met andere voedselbossen.

Marieke heeft nu zelf een voedselbos en laat in dit filmpje zien wat ze tegenkomt. De kwaliteit is niet overal even goed, maar de detailopnames zijn gelukkig wel goed gelukt. En je ziet goed wat voor soort dilemma’s je kunt tegenkomen.

Waarom moet je meedoen met dit onderzoek?

Meet je Voedselbosoogst, staat niet op zichzelf. Het is één van de vier pijlers van -met name het biodiversiteits-onderzoek van de WUR. Je kunt zeggen dat elke pijler een steeds kleinere plek steeds intensiever onderzoekt, maar omdat de wetenschappers binnen die pijlers goed met elkaar samenwerken gebruiken ze wel zoveel mogelijk dezelfde onderzoeksmethodes.

Dat maakt ook het eenvoudige zelf-doe burgerwetenschap of Citizen Science onderzoek van Voedsel uit het Bos relevant. De onderzoeksmethode is gevalideerd: we hebben in 2021 getest of goed opgeleide studenten en voedselboseigenaren met dezelfde resultaten kwamen en dat bleek zo te zijn. Dus, als je de handleiding volgt kan iedereen dit onderzoek dus technisch goed doen. De complexere onderzoeken gebruiken dezelfde methode, maar doen dat op veel minder plekken. Dus, hoe komt de wetenschap aan data over kleigrond in Zeeland, lössgrond in Limburg, klapzand uit Twente of zure klei in Frankrijk? Precies.. via ons allemaal samen!

Er is, anders gezegd, geen ander onderzoek dat internationaal biodiversiteitsdata verzamelt uit -in potentie- ieder voedselbos ter wereld.

Dit jaar heeft de WUR ook budget gekregen om deze vier pijlers op het vlak van biodiversiteitsmetingen nog dichter bij elkaar te brengen en ook daar doen wij natuurlijk aan mee. Dus ja.. laten we als citizens de professionals eens gaan overdonderen met onze diverse biodiversiteiten.

We wensen iedereen veel plezier dit jaar. Het is zo gebeurd en je leert ontzettend veel over wie er graag wonen op je land.

Het werkt supersimpel: