nieuws–9 maart 2022 – geschreven door:Marieke Karssen

We doorleven crisis na crisis na storm na droogte na overstroming en nu oorlog. Een gruwelijk ouderwetse oorlog vol fossiele brandstofkwetsbaarheden. Die onmiskenbaar actueel maakt wat natuurlijk allang bekend was, maar toch nooit echt opportuun werd: er is geen brood zonder gigantische hoeveelheden fossiele brandstof en het rijke westen is ontzettend kwetsbaar afhankelijk van meerdere despotische staten voor haar fossiele brandstof en essentiële grondstoffen. Sterker nog, deze afhankelijkheid helpt elke dag om despotenstaten groter te maken.

Alle signalen gaan over crisis en alle seinen staan dus op groen

zomer in het voedselbos

Voedselbossen worden ineens heel anders bekeken

Voedselbossen werden altijd wat in een hoekje gezet. Beetje de gekke Henkie van de landbouw. Te rommelig, niet praktisch en zeker niet efficiënt genoeg. Maar dat licht schijnt ineens heel anders. Een landbouwsysteem zonder input is ineens een landbouwsysteem zonder input! Zonder fossiele input dus. Zonder complexe en dure bestrijdingsmiddelen, zonder tractoren en zonder kunstmest. En dus zonder alle bijbehorende kwetsbare afhankelijkheden.

Een voedselbos is een landbouwsysteem dat water kan vasthouden, dat bodem opbouwt, dat voedsel produceert dat hoge voedingswaardes heeft en bovendien vele malen klimaatrobuuster is dan alle vormen van mono- of duoculturen.

Ineens is dat wel interessant. Want ineens heeft iedereen een steeds zwaarder wordende steen in zijn of haar maag. Met beelden en vragen die we niet eens af durven te maken.

Een ding is zeker: de planeet en ons overleven daarop is gebaat bij voedselproductie en landbouwsystemen gebaseerd op houtige gewassen: bomen en struiken. En bij lokalere, meer circulaire voedselketens. Als het crisis is willen we iets doen. Dit is een onderwerp waarmee iedereen nu echt iets kan doen dat tegelijkertijd ook voor alle lange termijnen die we kunnen voorzien en ook vrezen echte antwoorden biedt.

Steeds meer mensen starten voedselbossen

Steeds meer mensen zien dit ook zo. Zij zoeken land en willen voedselbossen starten. Ik zelf ga nu ook boer worden. In Frankrijk. Ik word zo’n klimaatrobuuste boer, die lokale producten gaat verbouwen op een plek die tegelijkertijd een garden of Eden mag worden voor alles wat leeft. En ik voel ook letterlijk dat ik daarmee iets doe, en een echte stap zet in antwoord op eigenlijk alle crises die ik zie en vrees.

Wij weten vanuit Voedsel uit het Bos ook zeker dat er steeds meer mensen zijn die dit willen gaan doen, omdat wij ook steeds meer mensen opleiden en hen in onze opleidingen ook begeleiden naar financieringsmogelijkheden en verdere professionalisering. Iedereen met een ander verhaal en een andere achtergrond, maar ook allemaal met deze visie. Dat is enorm hoopvol.

Voedselbosplantgoed wordt steeds schaarser

Sinds dit jaar geven we niet alleen de modulaire jaartraining, maar hebben we ook een cursus planten vermeerderen ontwikkeld. Want, als de wereld eindelijk echt wakker wordt op voedselkwetsbaarheid en klimaat, dan komt er razendsnel een enorme behoefte aan plantgoed. Sterker nog, er is nu al een groot gebrek, dus dat zal heel snel alleen maar een groter punt worden. Bovendien is plantgoed voor beginnende voedselbossen de grootste kostenpost, dus je kunt ook, door zelf te leren vermeerderen, flink wat op die kosten gaan besparen.

Daarom geven we niet alleen een cursus. Wij helpen onze deelnemers ook verder door diegenen die professioneel geïnteresseerd zijn te verbinden met kwekers die om stagiaires springen. Daar kun je het vak dan echt gaan leren.

We hebben docent Martijn Aalbrecht bereid gevonden om nog 3 dagen uit te hakken en de vermeerderingscursus dit jaar vanaf de herfst voor een derde keer aan te bieden. Omdat we goed willen kunnen begeleiden bij het oefenen is er maximaal plaats voor 15 mensen per cursusgroep. Reserveer je plek hier.

Ook onze jaartraining organiseren we dit jaar twee keer. De eerste is zo goed als volgeboekt. In de tweede is nog plaats. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor alleen een losse module of combinatie daarvan: basis, ontwerp of bedrijfsplan. Lees hier verder over de jaartraining.

Ook delen we heel veel kennis over begroten van voedselbossen en het monitoren van voedselbossen. Gratis. Kijk bij kennis, of maak een account en help de voedselbosbeweging door de oogsten van jouw voedselbos te meten.